کربلا
ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ دی ،۱۳٩۱ : توسط : بهنام و علی و علی

.

 سجاد دستجانی

 

دفتر عشـــق که بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم
اونیکه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــود
بد جوری تو کارتو مونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد
برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــد
تــــموم وســـعت دلـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــت
بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــدم
از تــــو گــــله نمیکنــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــم
از دســـت قــــلبم شاکیـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریکـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلـــــــــــــــــــــــ ـرزه
بزن تیر خــــــــــــــــــلاص رو
ازاون که عاشقــــت بود
بشنواین التماس رو
ــــــــــــــــــــــ

 

 


 
در مورد روستای دستجان
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٩ : توسط : بهنام و علی و علی

 

 

 

 


 
مردمان دستجان
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸۸ : توسط : بهنام و علی و علی

 

 

دستجان نام روستایی است که در زبان محلی دسگان گفته می شود در شهرستان فراهان در ۷۰

کیلومتری شمال غربی شهر اراک و ۲۵ کیلومتری فرمیهن که حدود ۱۵۱۲ نفر جمعیت دارد. مردم

آن ترک‌زبان بوده و اکثر آنها به کشاورزی و دامداری توام می‌پردازند. دارای پیشینه تاریخی

بسیار اما هیچگاه مطالعاتی در این زمینه انجام نشده‌است. نقل شده که زمانی ابن سینا را در اینجا

که زمانی شهری بوده و بقایای آن نیز موجود است زندانی کرده‌اند.

در فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲ آمده‌است: دهی است جزء دهستان فراهان بالا بخش فرمهین

شهرستان اراک واقع در ۱۶۰هزارگزی شمال باختری فرمهین و ۱۰هزارگزی راه مالرو عمومی.

با ۶۰۷ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو است و از فرمهین می‌توان اتومبیل برد.

در این روستا خاندان‌هایی از زمانهای دور زندگی می‌کرده‌اند که به ترتیب قدمت حضور عبارتند

از: فرجلی، اکبرلی، عسگرلی (اصغرلی)، میرزاخانلی، میناخانلی، جوادلی، حاج عباسلی مردم این

روستا علی رغم تعدد خاندان‌ها و طایفه‌ای آن و با وجود اینکه بعضی از آنها بومی این روستا

نبوده و در قرون گذشته به آن مهاجرت کرده‌اند به دلیل فرهنگ، مذهب و زبان مشترک دارای

پیوند بسیار خوبی هستند.

 

اسا تید

 ۱.دکتر افسر دستجانی فراهانی فوق تخصص و جراج  علم چشم پزشکی 

 ۲.دکتر افسانه دستجانی فراهانی متخصص چشم پزشکی

۳.دکتر اکبر دستجانی فراهانی متخصص چشم پزشکی(مقیم آلمان)

۴.دکتر مجتبی دستجانی فراهانی پزشک عمومی

۵.دکتر محمد دستجانی فراهانی پزشک عمومی

۶.دکتر شمس الله دستجانی فراهانی دکترای کامپیوتر(مقیم نروژ)

۷.دکتر امیر حسین دستجانی فراهانی دکترای فلسفه (گرایش منطق فلسفی)

۸.دکتر حسینعلی اکبری نیا دکترای فلسفی

۹.دکتر امین دستجانی فراهانی دکترای دارو سازی

۱۰.دکتر کسری دستجانی مهندسی الکترونیک

۱۱.دکتر محمود دستجانی فراهانی مهندسی شیمی

 ۱۲. سید اسماعیل میر احسانی کارشناس ارشد مدیریت و روانشناسی

 ۱۳.داود جعفری فر کارشناس ارشد مهندسی شیمی

۱۴.حسین فراهانی کارشناس ارشد حقوق جزا

۱۵.محمد علی زیارتی کارشناس ارشد حقوق جزا

۱۶.مرتضی فروتن کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۷.علی دستجانی فراهانی کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۸.فیض الله افشار پور کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

۱۹.علی فیاض کارشناس ارشد ادبیات فارسی

۲۰.علی اصغر عراقیه کارشناسی ارشد مهندسی عمران و مدیریت

۲۱.صدرالله دستجانی فراهانی کارشناسی ارشد  مدیریت آموزشی

۲۲.حاج مرتضی دستجانی فراهانی کارشناس ارشد  مدیریت دولتی

۲۳.مسعود دستجانی فراهانی کارشناس ارشد حسابداری

۲۴.فائزه دستجانی فراهانی کارشناس ارشد مهندسی مواد

۲۵.داود دستجانی فراهانی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

۲۶.اعظم دستجانی فراهانی کارشناس ارشد مهندسی صنایع

۲۷.محمد یوسفی مهر رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه فراهان

۲۸.حمیدرضا دستجانی فراهانی کارشناس ارشد تربیت بدنی علوم ورزشی

۲۹.محمد اسماعیل دستجانی فراهانی کارشناس ارشد شیمی

۳۰.مهرداد مؤمن فرزند استاد علی مؤمن کارشناس ارشد مهندسی صنایع

٣١.مجتبی مؤمن فرزند استاد علی مؤمن کارشناس ارشد مهندسی منابع

٣٢.ولی الله دستجانی فراهانی کارشناس ارشد مشاوره و روانشناسی

٣٣.سپهر فرجی زاده فرزند فضل اله کارشناس ارشد مهندسی معدن

٣۴.سیامک فرجی زاده کارشناس ارشدمدیریت مالی اداری

٣۵.دکتر سارا دستجانی فراهانی دکترای فیزیک (مقیم آلمان)

٣۶.سرکار خانم دکتر سیفی فوق تخصص اورولوژی(تهران)

٣٧.سرکار خانم دکتر فرجی زاده (تهران)

 ٣٨.سرتیپ احسان دستجانی فراهانی

٣٩.دکتر فرهاد دستجانی فراهانی دکترای شیمی (مقیم سوئد)

۴٠.منصور دستجانی فراهانی کارشناس ارشد زبان انگلیسی

۴١.حسین دستجانی فراهانی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

۴٢.فضل الله دستجانی فراهانی کارشناس ارشد علوم دریایی

۴٣.ابوالفضل دستجانی فرزند علی اصغر پزشک

۴۴.علی اصغر دستجانی فراهانی  جناب سرگرد  

46.رضا دستجانی فراهانی لیسانس برق

 

شوراهای دستجان

 

١.جناب آقای مجتبی دستجانی فراهانی فرزند عیسی.

۲.جناب آقای محمود دستجانی فراهانی فرزند شکرالله.

۳.جناب آقای امین دستجانی فرزند محمود.

۴.جناب آقای مرتضی دستجانی فراهانی فرزند اصغر.

۵.جناب آقای مرتضی عراقیه فرزند محمد حسین.

١.جناب آقای ولی الله دستجانی فرزند حاج شاه رضا.

 

 

۲.جناب آقای استاد علی اکبر دستجانی فراهانی فرزند اسمائیل.

۳.جناب آقای علی اکبر دستجانی فراهانی فرزند مشهدی رضا.

۴.جناب آقای قدرت الله دستجانی فراهانی فرزند صدرالله..

۵.جناب آقای خلیل الله دستجانی فراهانی فرزند نصرت الله.

١.جناب آقای ولی الله دستجانی فرزند حاج شاه رضا.

 

۲.جناب آقای استاد علی اکبر دستجانی فراهانی فرزند اسمائیل.

۳.جناب آقای علی اکبر دستجانی فراهانی فرزند مشهدی رضا.

۴.جناب آقای حجت الله دژبان فرزند احمد.

۵.جناب آقای قدرت دستجانی فراهانی فرزند حاج صدرالله.

١.جناب آقای قدرت الله دژبان فرزند احمد.

۲.جناب آقای قهرمان دستجانی فراهانی فرزند کربلایی حسن.

۳.جناب آقای ابوالفضل محمدپور فرزند محمود.

۴.جناب آقای استاد علی مومن.

۵.جناب آقای محمد فرزند عروجعلی..

 

 

حقوق دانان

 

 

١حسین فراهانی حقوق جزا.

 

۲. محمد علی زیارتی حقوق جزا.

 

۳.جواد فرزند محمدعلی زیارتی گرایش حقوق.

 

۴.مرتضی فروتن فقه و حقوق.

 

۵.علی دستجانی فراهانی فقه و حقوق.

 

۶.ابراهیم فراهانی حقوق.

 

٧. سعید دستجانی فراهانی.

 

٨.علی دهقانی.

 

٩.امیر دهقانی.

 

١٠.علی دستجانی فراهانی فرزند حمید.

  


 
شهدای دستجان
ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸۸ : توسط : بهنام و علی و علی

 

السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ‏
السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا خَاتَمَ النَّبِیِّینَ‏
أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَ أَقَمْتَ الصَّلاَةَ وَ آتَیْتَ الزَّکَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ
وَ عَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصاً حَتَّى أَتَاکَ الْیَقِینُ فَصَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْکَ وَ رَحْمَتُهُ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِکَ الطَّاهِرِین سلام بر تو اى فرستاده پروردگار سلام بر تو اى پیغمبر خدا
 سلام بر تو اى محمد بن عبد الله سلام بر تو اى خاتم پیغمبران
 شهادت مى‏دهم که تو فرمان رسالت خود را از جانب حق به خلق رسانیدى و نماز را بپا داشتى و زکوة به فقیران عطا کردى و امر به معروف و نهى از منکر فرمودى
 و عبادت حضرت احدیت را خالص براى خدا بجا آوردى تا به مقام یقین و شهود رسیدى پس درود خدا بر تو و بر اهل بیت طاهرینت باد
 سلام بر تو اى فرستاده پروردگار سلام بر تو اى پیغمبر خدا
 سلام بر تو اى محمد بن عبد الله سلام بر تو اى خاتم پیغمبران
 شهادت مى‏دهم که تو فرمان رسالت خود را از جانب حق به خلق رسانیدى و نماز را بپا داشتى و زکوة به فقیران عطا کردى و امر به معروف و نهى از منکر فرمودى
 و عبادت حضرت احدیت را خالص براى خدا بجا آوردى تا به مقام یقین و شهود رسیدى پس درود خدا بر تو و بر اهل بیت طاهرینت باد

****

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُه‏

 شهادت مى‏دهم که خدایى جز خدا که یکتا و بى‏شریک است موجود نیست و شهادت مى‏دهم که محمد (ص) بنده او و رسول اوست غباررویی توسط رییس اموزش و پرورش

۱.شهید صفر علی دستجانی فراهانی. ۲.شهید حسنعلی زنگارکی.۳.شهید غلامحسین دستجانی.۴.شهید محمدحسن عراقیه.۵.شهید ابراهیم نظری.۶.شهید اسد دستجانی.۷.شهید حجت الله دستجانی.۸.شهید محمد رضا دستجانی.۹.شهید حجت الله دستجانی.۱۰.شهید احسان دستجانی.۱۱. شهید سلیمان دستجانی.۱۲.شهید احمد دستجانی.۱۳.شهید عباس دستجانی.۱۴.شهید احد دستجانی.۱۵.شهید حسن دستجانی.۱۶.شهید علی صفدر دستجانی فراهانی.۱۷.شهید عین الله گازرانی. ۱۸. شهید اسمائیل گازرانی.